Bộ trưởng Nguyễn Quân: ‘Việt Nam sẽ phải hình sự hóa các vi phạm sở hữu trí tuệ’


Đổi mới sản xuất, tăng sức cạnh tranh, tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ là những việc mà Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ cho rằng doanh nghiệp phải làm trong 2 năm tới, trước khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực.
Kinh doanh – VnExpress RSS